Medlemssidan

Lymf Kalmar Läns medlemssida
Läs mer om medlemskap här.

Kalender år 2021


SAMTLIGA MEDLEMSEVENEMANG, FÖRUTOM ÅRSMÖTE ÄR  I NULÄGET INSTÄLLDA UNDER 2021 PÅ GRUND AV COVID-19. 


Söndag 7 mars Årsmöte

Digitalt årsmöte via zoom på grund av Covid-19, läs inbjudan här.

Verksamhetsberättelse 2020


Kalender år 2020


Söndag 19 januari Medlemsträff med två caféträffar


- Café Lipödem

Bräcke Diakoni kommer och berättar om sitt Projekt Lipödem och genomför en workshop med Lipödemcafé som är ett strukturerat sätt att samla in information  genom temadiskussioner i grupper, som en del av projektet. Inbjudan kommer här inom kort, se inbjudan.


- Café Dercum & Lymfödem

Personer med sjukdomen och anhöriga samlas i mindre grupper och kommunicerar om nuläge, behov och önskat läge för personer med Dercum och lymfödem, se inbjudan.


Söndag 15 mars  Årsmöte 

Årsmöte med föreläsning av fysioterapeut om svårigheter och lösningar med ödem som påverkar kroppen, se inbjudan. På grund av Covid-19 hölls årsmötet som telefonkonferens för att minska risken för smittspridning.


Lördag 9 maj  Kurs i andningsteknik OBS! Nytt datum på grund av Covid-19 är lördag 12 september i digital form.

Andningsvandring med Madeleine Blomberg, som är utbildad andningscoach. Se inbjudan. 


Helgen 12-13 september Kursen "Att leva med ödem"

Kursen "Att leva med ödem" för medlemmar i digital form via Zoom på grund av Covid-19, se inbjudan.


Söndag 15 november Medlemsträff

Digital medlemsträff där vi kommunicerade läget med varandra.

Kalender år 2019

Söndag 20 januari Medlemsträff & prova Kroppsstimulator


Söndag 3 mars Årsmöte med föreläsning om lymfsystemet enl. Dr Vodder

Årsmöte med föreläsning om lymfsystemet med enl. Dr Vodder, med lymfterapeut Inger Bark Lagergren, Emmaboda Hälsolyft, se inbjudan.


Söndag 2 juni Medlemsträff och föreläsning om tejpning

Föreläsning om tejpning med lymfolog Ingela Thuresson, se inbjudan.


Helgen 14-15 september Kursen "Att leva med ödem"

Kursen "Att leva med ödem" för medlemmar i Löttorp, se inbjudan.


Söndag 17 november Medlemsträff,

Stephanie Juran från Sällsynta Diagnoser kommer och berättar om hur vi kan skapa effektivare vårdmöten. se inbjudan. Länk till Sällsynta diagnosers hemsida om vårdtips.


Kalender år 2018

Föreningen bildades 25 juni


16 september En dag med fokus på Lymfan

En heldag med föreläsningar och utställare på temat Lymfan, se inbjudan.


Söndag 14 oktober Medlemsträff,

Patientföreningens första medlemsträff där vi lärde känna varandra och hitta vägar framå, se inbjudan.


Söndag 25 november Medlemsträff,

Urban Oskarsson från Patientnämndens kansli informerade om deras verksamhet, vilket var mycket uppskattat av medlemmarna. Många tips om hur vi kan agera när det inte fungerar i sjukvården.


Bli medlem, fyll i formuläret nedan:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Föreningen använder Sällsynta Diagnosers medlemsregister och hanterar information enligt GDPR.