Omvärlden

Omvärlden

Nu går också Norge ut med uppmaning om att ge vård vid lipödem senast 1 mars 2020.


Tyskland med flera länder opererar kvinnor med livsavgörande funktionsnedsättningar. Sverige har redan genomfört många operationer och de senaste 20 åren har minst 6000 fettsugningar gjorts inom sjukvården. Varför just personer med lipödem nekas denna behandling är för oss helt obegripligt. Alla skyller på att ingen annan gör. Jo men det var några som gjorde och flera kvinnor som kan vittna om att få livet tillbaka efter operation. Det finns, som vi kan se det, inget hållbart beslut som verkligen grundar sig på ett seriöst beslutsunderlag. Det finns bara det som är mycket starkare, men rakt mot styrdokumenten. Grupptrycket att ingen får göra olika för då måste alla göra. Dessutom "beslutat" på möte som inte har beslutanderätt eller ens ska diskuteras på dessa möten enligt kontakt med SKL. Enligt Socialstyrelsen är regionerna självstyrande och om en ger vård så ska alla kunna få vård av jämlikhetsskäl. Nu används det i omvänt syfte för att ingen ska behöva erbjuda vården.


Operationer efter individuell medicinsk bedömning kan i nuläget fås i flera länder i Europa. Finland, Tyskland, Nederländerna, Storbritannien och Italien är länder som ges vård genom operationer till kvinnor med lipödem och livsavgörande funktionsnedsättning.


"Kvinnor ska få vård efter bästa tillgängliga vetenskap, inget annat duger." Skriver socialminister Lena Hallengren och jämställdhetsminister Åsa Lindhagen i en debattartikel i Expressen 28 december 2019 med anledning av regeringsuppdraget i samma fråga. De fortsätter: "Okunskap eller bristande spridning av kunskap kan leda till att det kan ta flera år innan kvinnan får rätt diagnos och behandling, eller att bemötandet och behandlingen blir ojämlikt över landet. Satsningen på ökad kunskap är därför ett viktigt steg i regeringens arbete för kvinnors hälsa. Vi vill med de här uppdragen sända en signal till alla drabbade kvinnor – det handlar både om ett erkännande och om rätten till behandling."


Kanadas motsvarighet till Statens beredning för medicinsk och social utvärdering,

SBU, i Sverige, publicerade sin studie och slutsatser om operationer vid lipödem 7 juni 2019. Det är vad vi vet den mest aktuella granskningen av det vetenskapliga läget i frågan och utgör en viktig del i nuläget för bästa tillgängliga vetenskap


Läs hela rapporten här:

Liposuction for the Treatment of Lipedema: A Review of Clinical Effectiveness and Guidelines 2019


Guidelines


Standard of care for lipedema in the United States 2021


Spanska riklinjer för lipödem 2019


Best Practice Guidelines The management of lipoedema,  Storbritannien 2017


Lipedema Guidelines in the Netherlands 2014


Några fler bra länkar i samma ämne som ovan:


Liposuction in the Treatment of Lipedema: A Longitudinal Study


Liposuction of lipedema to prevent later joint complications


Evidence-Based Practice in Liposuction


Comparison of Blood Loss in Laser Lipolysis vs Traditional Liposuction


Analysis of laser lipolysis effects on human tissue samples obtained from liposuction.


Tipsa oss gärna om du har bra tips. Kontakta oss på info@lymfkalmarlan.se.Tillbaka till "Lipödem2019" - fokus på läget för lipödem