I media & sociala medier

Vi syns i media och sociala medier

Facebook

Föreningens Facebook-sida

Föreningens öppna Facebookgrupp för alla intresserade.

Föreningens grupp för personer med Lipödem i Kalmar län.

Lymf Kalmar Län har en grupp för intern medlemsinformation.

I media


Smålandsnytt, SVT 11 februari 2023

"Lipödemdrabbade Eva kunde knappt gå – betalade operationen själv"

Smålandsnytt, SVT


ETC 30 januari 2023

"Lång väntan på diagnos för dold kvinnosjukdom"

ETC.se


ETC 21 januari 2022

"Regioner säger nej till operationer – hundratals tvingas till privatkliniker"

ETC.se


Expressen 29 september 2021

"Eva kunde inte gå ner i vikt – hade ovanlig sjukdom"

Expressen


Västerviks Tidning & Vimmerby Tidningen 21 juli 2020

"Operationer kan bli aktuella vid kroniska sjukdomen"

Västerviks Tidningen & Vimmerby Tidningen


Barometern 14 juli 2020

"Lipödem är en kronisk sjukdom som drabbar omkring var tionde kvinna. Men trots att det finns en effektiv behandling att få nekas drabbade kvinnor behandlingen av den offentliga sjukvården i Kalmar län." (Betallänk 1 kr)


P4 Kalmar 20 april 2020

Christine Holmberg berättar om hur det är att leva med lipödem.

"Man får diagnosen fetma utan att de utreder om det ligger något annat bakom, vilket blir väldigt snett", säger Christine Holmberg."

En del av intervjun


Östra Småland/Nyheterna 26 september 2019

Läkaren gav diagnos men operationerna tvingades Eva Elsrud betala själv och slapp långtidssjukskrivning och hemtjänst.


Barometern OT 24 september 2019 (OBS! Betallänkar 1 kr)

Kvinnor tar strid för vårdmetod: ”Fel att det blir en klassfråga”


Land 22 november 2018

Carolina lever med smärtsamt lipödem

Lipödem: Symtom och lindring

 

P4 Kalmar 14 september 2018

Lislott Sjöqvist berättar om sjukdomen lipödem och patientföreningens evenemang, En dag med fokus på Lymfan, med flera utställare och föreläsare.

 

Barometern OT 13 september 2018

Unika föreläsare ska öka kunskapen om dold sjukdom

 

Barometern OT 24 juli 2018  (OBS! Betallänkar 1 kr)

De vill sprida kunskap om okänd kvinnosjukdom

Carolina visar upp sin sjukdom för att fler ska söka vård

 

Kontakt

Du når oss via i n f o @ l y m f k a l m a r l a n . s e