I media & sociala medier

Vi syns i media och sociala medier

Facebook

Föreningens öppna Facebookgrupp för alla intresserade.

Föreningens grupp för personer med Lipödem i Kalmar län.

Lymf Kalmar Län har en grupp för intern medlemsinformation.

I media


Östra Småland/Nyheterna 26 september 2019

Läkaren gav diagnos men operationen tvingades Eva Elsrud betala själv


Barometern OT 24 september 2019 (OBS! Betallänkar 1 kr)

Kvinnor tar strid för vårdmetod: ”Fel att det blir en klassfråga”


Land 22 november 2018

Carolina lever med smärtsamt lipödem

Lipödem: Symtom och lindring

 

P4 Kalmar 14 september 2018

Morgon i P4 Kalmar

 

Barometern OT 13 september 2018

Unika föreläsare ska öka kunskapen om dold sjukdom

 

Barometern OT 24 juli 2018  (OBS! Betallänkar 1 kr)

De vill sprida kunskap om okänd kvinnosjukdom

Carolina visar upp sin sjukdom för att fler ska söka vård

 

Kontakt

Du når oss via i n f o @ l y m f k a l m a r l a n . s e

 


 

Copyright @ All Rights Reserved