Fallbeskrivningar

Tillbaka till "Lipödem2019" - fokus på läget för lipödem

Fallbeskrivningar


Eva bekostade sina operationer och fick rörelseförmågan och livet tillbaka

Sjukvården nekade Eva att ens komma till Kirurgkliniken i Kalmar för en individuell medicinsk bedömning. Inte bara en gång utan tre gånger. Eva stod inför en långtidssjukskrivning men tack vare att hon tog kostnaden själv så har hon nu sparat pengar åt både sjukvården och Försäkringskassan. Är det så här Sveriges kvinnor ska behandlas? Nej anser patientföreningen Lymf Kalmar Län som samverkar med Region Kalmar om sjukvården för lymfödem, lipödem och Dercum. Eva borde fått en individuell bedömning i och med att hennes rörelseförmåga minskade kraftigt senaste året. Eva, som är undersköterska, kunde tillsammans med utförande kirurgen på Estetikum komma fram till en behandlingsplan som nu gett Eva rörelseförmågan åter. Eva gick från att ha varit mycket aktiv träningsmänniska till att kunna gå max 2 km 2018 på grund av lipödemet och max 500 meter våren 2019 till att kunna gå obegränsat, med tanke på lipödemet, direkt efter första operationen i maj 2019. Läs Evas berättelse.


Lena nekas operationer och förblir långtidssjukskriven utan vård

Lena har inte egen ekonomisk möjlighet att bekosta operationer på grund av att hon redan är sjukskriven och som sjukskriven får du idag inte låna pengar. Sjukvården idag är alltså en klassfråga om man får vård eller inte. Inte en medicinsk bedömning som lagen föreskriver. Nu har Lena fått en remiss till Hand- och plastikkirurgi i Linköping och vi får se hur de agerar. Lenas hopp står till att de verkligen tar sig an hennes fall och ger henne en korrekt medicinsk bedömning om hon kan ha nytta av operationer för sitt lipödem. Många lipödemiker blir ordinerade Gastric Bypass trots att det inte hjälper mot lipödemfettet. Lena har redan gjort en Gastric Bypass och den har inte hjälpt mot lipödemfettet.  Lena har också behov av att korrigera en fot som redan opererats fyra gånger efter en bilolycka och ett knä. Ortopeden nekar henne knäoperation som behöver göras före foten och säger till henne att gå hem och banta innan hon kan få knäoperation. Detta trots att hon har lipödem och gjort Gastric Bypass. Lena har tankar om livet, hur svårt det sociala livet blir och hur hon inte kan fly från det som begränsar henne. Läs Lenas berättelse.


Sandra 32 år riskerade långtidssjukskrivning, opererade sig på egen bekostnad

Sandra sökte hos vården och fick nej. En ung lärare som vill arbeta och försörja sin familj resten av livet var mycket nära en långtidssjukskrivning som räckt livet ut. Med barn som behöver sin mamma, men som fick anpassa sig efter mammans sjukdom, trots att vården finns. Sjukvården räddar sin egen budget på bekostnad av att kvinnan själv får betala ur sin privatekonomi med skattade medel. Läs Sandras berättelse


"Linda": Linda har sökt vård länge, men får inte ens diagnos

"Linda" har sökt vården länge, både för sin sköldkörtel och lipödemet. Men får inte den vård hon behöver och har länge levt ett begränsat liv anpassat efter sina sjukdomar. Just att mötas med misstro och nekande gör att hon idag knappt orkar ta sig till läkaren. Hon är en ambitiös person, men som måste hålla tillbaka för att kroppen inte orkar. Hennes önskan är att få träffa en läkare som hon vet kan sjukdomen och få sin diagnos bekräftad. För hon orkar inte med ett nekande till. Läs Lindas berättelse och se hennes kropp så förstår du varför hon vill ha vård.


Liselott har efter åratal av bantning äntligen fått diagnos, men saknar vård

Liselott har kämpat med bantning sedan tonåren på grund av att kroppen sväller. Hon lägger årligen 10 000-tals kr på behandlingar för att kunna fortsätta sitt arbete som lärare. Hon har själv upptäckt sjukdomen och informerat sin läkare och alla andra hon möter i sjukvården. För det mesta positiva möten. Men senaste mötet med sjukvården var när hon sökte för mammografi med ultraljud på grund av smärtan. Det var ett negativt möte som Liselott gick ifrån med besvikelse på grund av läkarens agerande. Läs Liselotts berättelse.


"Maria" nekas vård för ökad rörlighet

Maria" drabbades av utmattning och blev orörlig en längre tid. Kroppen la av och musklerna förtvinade men hon vägras operationer för ökad rörlighet. Läs "Marias" berättelse.


Bor du i Kalmar län och vill berätta din lipödemberättelse, hör av dig till ulrika@lymfkalmarlan.se.


Bor du i övriga landet och vill berätta din lipödemberättelse, hör av dig till ulrika@lymfsverige.se.


Åtskilliga artiklar och reportage har de senaste åren publicerats om kvinnor med lipödem, se vår sammanställning här.