Framsteg i regionen

Framsteg i regionen


Vi ser att små steg framåt tas i Region Kalmar län, även om det är väldigt långsamt med tanke på de allvarliga brister och konsekvenser som är faktum och har varit länge. När vi ser resultat av de insatser som görs presenterar vi dem här.Vi uppmanar Region Kalmar län och alla övriga regioner att ta sjukomarna Lipödem och Dercum på allvar i enlighet med vad regeringen och ministrarna framfört.


Den vård som ges idag finns beskriven här.

Tillbaka till "Lipödem2019" - fokus på läget för lipödem