Start

Vi med Lymfödem, Lipödem och Dercum!

Skriv gärna ut och sätt upp affischen ovan

i ditt närområde! 

 

Här hittar du en utskriftsvänlig version

Lymf Kalmar län är medlem i Lymf Sverige och Funktionsrätt Kalmar län. Lymf Sverige är medlem i Sällsynta diagnoser. Både Sällsynta diagnoser och Funktionsrätt Kalmar län är medlemmar i Funktionsrätt Sverige.

Fettsugning som behandling vid lipödem

Rapport från Metodrådet i Sydöstra sjukvårdsregionen, 2020-06-10 skriver:


"Att undanhålla de lipödempatienter som har den allra sämsta livskvaliteten från ett multiprofessionellt omhändertagande inklusive fettsugning i offentlig regi är inte förenligt med hälso- och sjukvårdslagens andemening om prioritering av de med störst behov av sjukvård".


Läs hela rapporten från metodrådet här.

Ny svensk rapport presenterad 10 juni 2020


Debattartikel i Expressen 20191229

Vi önskar optimal vård för lymfödem, lipödem och Dercum, med tydliga riktlinjer som är kända för personalen. Samt att möta personal som kan våra sjukdomar och förstår våra behov när vi kommer till sjukvården.


Information om respektive sjukdom, Lymfödem, Lipödem och Dercum kommer finnas under Ödem. Där finns en sida som beskriver hur och var Du söker vård för ödem i Kalmar län.

 

Vi vill också utbyta erfarenheter och vara tillsammans i gemenskap. Föreningens aktiviteter finner Du på vår medlemssida.

 

Läs  hur Du blir medlem eller stödmedlem.


Läs om patientföreningen i media och sociala medier.


Corona och lymfsystemets

Aktuell information om Corona och lymfsystemets roll i immunförsvaret. Länk till info.


Fokus Lipödem 

Följ utvecklingen under året på Lipödem 2020

Under "Lipödem 2019" har vi samlat vårt underlag för

sjukvårdens ansvar att bevilja operationer vid

livsavgörande funktionsnedsättningar orsakade av

lipödem. Där finns även information om fel i vården

vid alla ödem och mycket mer. Glädjande är nu att

regeringen och socialminister och jämställdhets-

ministern tagit ställning för vård enligt bästa

tillgängliga vetenskap.

Copyright @ All Rights Reserved