Start

Vi med Lymfödem, Lipödem och Dercum!

Skriv gärna ut och sätt upp affischen ovan

i ditt närområde!  Här hittar du en utskriftsvänlig version

Vi önskar optimal vård för lymfödem, lipödem och Dercum, med tydliga riktlinjer som är kända för personalen. Samt att möta personal som kan våra sjukdomar och förstår våra behov när vi kommer till sjukvården.


Information om respektive sjukdom, Lymfödem, Lipödem och Dercum finns under Ödem. Där finns också en sida som beskriver hur och var Du söker vård för ödem i Kalmar län.

 

Vi vill också utbyta erfarenheter och vara tillsammans i gemenskap. Föreningens aktiviteter finner Du på vår medlemssida.

 

Läs  hur Du blir medlem eller stödmedlem.


Läs om patientföreningen i media och sociala medier.Fokus Lipödem 

Följ utvecklingen på "Lipödem 2020"

Under "Lipödem 2019" har vi samlat vårt underlag för

sjukvårdens ansvar att bevilja operationer vid

livsavgörande funktionsnedsättningar orsakade av

lipödem. Där finns även information om fel i vården

vid alla ödem och mycket mer. Glädjande är nu att

regeringen och socialminister och jämställdhets-

ministern tagit ställning för vård enligt bästa

tillgängliga vetenskap.

Folder Lymf Kalmr län och Lymf Sverige

Klicka på bilden ovan för läsa brochyren och se filmerna.


Lipödem Behovsanalys 2018 

Stort behov av vård för patienter med lipödem konstaterades, 2018-09-12.

Läs hela rapporten här


Fettsugning som behandling vid lipödem 2021

Rapport baserad på HTA-analys gjord av Metodrådet i Sydöstra sjukvårdsregionen, 2020-06-10 som skriver:


"Att undanhålla de lipödempatienter som har den allra sämsta livskvaliteten från ett multiprofessionellt omhändertagande inklusive fettsugning i offentlig regi är inte förenligt med hälso- och sjukvårdslagens andemening om prioritering av de med störst behov av sjukvård".


Läs hela rapporten från metodrådet här.

Ny svensk rapport presenterad 10 juni 2020


SBUs vetensakapliga granskning 2022

Strikt vetenskaplig granskning, där studier som inkluderar patienter med både lipödem och lymfödem inte tas med. Helhetsperspektivet på sjukdomen, som finns med i en HTA-analys saknas här. 2021-07-01

Läs hela rapporten här Lymf Kalmar län är medlem i Lymf Sverige och Funktionsrätt Kalmar län. Lymf Sverige är medlem i Sällsynta diagnoser. Både Sällsynta diagnoser och Funktionsrätt Kalmar län är medlemmar i Funktionsrätt Sverige.