Start

Vi med Lymfödem, Lipödem och Dercum!

Lymf Kalmar län är medlem i Lymf Sverige och Funktionsrätt Kalmar län. Lymf Sverige är medlem i Sällsynta diagnoser. Både Sällsynta diagnoser och Funktionsrätt Kalmar län är medlemmar i Funktionsrätt Sverige.

Debattartikel i Expressen 20191229

Vi önskar optimal vård för lymfödem, lipödem och Dercum, med tydliga riktlinjer som är kända för personalen. Samt att möta personal som kan våra sjukdomar och förstår våra behov när vi kommer till sjukvården.


Information om respektive sjukdom, Lymfödem, Lipödem och Dercum kommer finnas under Ödem. Där finns en sida som beskriver hur och var Du söker vård för ödem i Kalmar län.

 

Vi vill också utbyta erfarenheter och vara tillsammans i gemenskap. Föreningens aktiviteter finner Du på vår medlemssida.

 

Läs  hur Du blir medlem eller stödmedlem.


Läs om patientföreningen i media och sociala medier.


Corona och lymfsystemets

Aktuell information om Corona och lymfsystemets roll i immunförsvaret. Länk till info.

Under "Lipödem 2019" har vi samlat vårt underlag för

sjukvårdens ansvar att bevilja operationer vid

livsavgörande funktionsnedsättningar orsakade av

lipödem. Där finns även information om fel i vården

vid alla ödem och mycket mer. Glädjande är nu att

regeringen och socialminister och jämställdhets-

ministern tagit ställning för vård enligt bästa

tillgängliga vetenskap.

Copyright @ All Rights Reserved