Specialister och vetenskap

Specialister och vetenskap om fettsugning vid lipödem

 

Ämnesexperter och de som är kunniga inom området är eniga om att funktionen ökar när lipödemfett avlägsnas med fettsugning. Även vetenskapen är entydlig vad gäller de postiva effekterna av att operera lipödem.


PhD, MD Karen L. Herbst

"Liposuction - The Cure for Lipedema Fat: Liposuction at this time is the only method that we know of to remove the lipedema fat.  Diet and exercise can reduce "normal" fat but the lipedema fat remains even after bariatric surgery.  Surgical treatment of lipedema is available in Germany, the UK and elsewhere, usually using tumescent, or water jet assisted liposuction (WAL) lymph sparing liposuction to remove lipedema fat, under local anesthesia (not general).  Research shows lymph sparing liposuction yields good long term results in reduction of lipedema pain and in stopping the progression of lipedema." 

Länk till doktor Karen Herbst hemsida


PubMed

En slagning på pubMed ger idag 2019-08-18, 55 träffar och de visar på att fettsugning vid lipödem minskar kvinnornas symtom och och livsavgörande funktionsnedsättningar. Kvinnorna får livet tillbaka.

Länk till sökningen på PubMed


Praktisk medicin

Praktisk medicin skriver så här om behandling vid lipödem

"Fettsugning: Lipödem kan numera också framgångsrikt behandlas med fettsugning med långsiktigt goda resultat avseende minskad smärta och förhindrande av artrosutveckling i knäleder och fotleder."

Länk till artikeln på Praktisk Medicin


Medibas

Medibas skriver så här om behandling vid lipödem

"Kirurgiska metoder kan ta bort fettvävnaden och minska symtom och förbättra livskvaliteten. Man kan till exempel använda fettsugning för att suga bort fettcellerna. Man antar att fettcellerna efter en sådan behandling inte kommer tillbaka och att effekten av fettsugning kvarstår. Dock behöver man använda stödstrumpor (på hela det fettsugna området) under lång tid för att slutresultatet ska bli så bra som möjligt."

Länk till artikeln (kräver inloggning) på Medibas


Nordiska kliniken

"Fettsugning är den behandlingsmetoden som i dag anses ge bäst resultat vid behandlingen av lipödem. Vid lipödem gäller det att ta bort så mycket fettväv som möjligt, eftersom det är fettet som ger upphov till smärtan, och även och den fettvolym som hindrar patientens rörlighet. Fettcellerna, som tas bort vid fettsugning, återkommer inte senare i livet."

Länk till Norsiska kliniikens hemsida


Docent Leif Perbeck

"Det enda ingrepp som kan lindra smärtan är fettsugning av de afficierade områdena. Det sjuka området tas då bort och smärtan försvinner direkt. Tillståndet kan jämföras med om man hade en böld på benet där smärtan
försvinner så fort bölden är dränerad. Det borttagna fettet vid fettsugning kommer inte tillbaka. Det kan jämföras med patienter som har stora bröst med rygg - och nacke besvär. Om brösten förminskas så minskar smärtan direkt och brösten växer inte heller ut igen."

Länk till sammanfattningen


Överläkare Olafur Jakobsson

"Skulle du säga att fettsugning är den bästa behandlingen?

– Det är den enda behandlingen som löser problemet. Den är väl dokumenterad och det är väl känt varför man gör operationen. Övriga behandlingar, till exempel massage och kompression lindrar besvären för stunden men är inte botande."


"På frågan varför den här vården ska finansieras med skattemedel, svarar Olafur Jakobsson att det framgår av riksdagens beslut.

– Vi ska i vården disponera de medel vi får som är försvarbart. I det här fallet har operation stor effekt för den enskilde och hela hennes familj och är avgörande för om hon jobbar eller inte jobbar. Om man har det scenariot och lägger det bredvid prioriteringsdelegationens betänkande så kommer den här gruppen patienter väldigt högt. Det är det vi har att ta ställning till och göra."


"Att inte har råd med privat vård är en katastrof på alla plan. Tänk dig en person som blir sjukpensionär i arbetsför ålder. Familjen är gravt drabbad. Deras ekonomiska möjligheter är små och de blir psykiskt knäckta, deras självförtroende och deras självbild är grusad. Det är en stor sak.

Vad tycker du att Region Norrbotten ska göra?

– Jag tycker att man ska läsa prioriteringsdelegationens betänkande som en vägledning, ta sig i kragen och göra om prioriteringen."

Länk till artikeln (kräver prenumeration, men kan vara läsbar ändå ibland) 


Estetikum

"Många patienter med lipödem lider väldigt av sin sjukdom och har funktionella problem i vardagen. Med fettsugning lindrar man besvären då man reducerar mängden fettceller. De allra flesta patienter känner en ökad livskvalitet efter operationen."

"Vi har genomfört över 3000 fettsugningar under de senaste 15 åren. Uppskattningsvis 15-20 procent av patienterna har varit lipödem patienter eller patienter med likartade symptom som de lipödem-patienterna uppvisar."

Länk till Estetikums hemsidaArtikel i Läkartidningen

Det ligger nära till hands att jämföra kirurgin vid lipödem med kirurgin vid stora bröst, makromasti. En reduktionsplastik innebär att brösten för evigt minskas i volym och eventuella nack- och skulderbesvär minskar, och borttagna fettceller efter fettsugning kommer inte tillbaka 

Länk till artikeln i LäkartidningenTillbaka till "Lipödem2019" - fokus på läget för lipödem

Evidens och SBU

SBU är tydlig med att man inte slutar med fungerande behandlingar. Man använder dem och samlar fakta.

Länk till SBUs film Eviden på 8 minuter

Informationen i skrift