Lipödem 2020

Lipödem 2020

Under året följer vi upp arbetet med vård vid lipödem, följ utvecklingen här på Lipödem 2020.


I juni 2020 publicerades Lipödem på 1177.se Region Kalmar län


I augusti 2020 publicerades Lipödem på 1177.se Region Stockholm

"Fettsugning som behandling vid lipödem

Rapport från Metodrådet i Sydöstra sjukvårdsregionen, 2020-06-10"


"Att undanhålla de lipödempatienter som har den allra sämsta livskvaliteten från ett multiprofessionellt omhändertagande inklusive fettsugning i offentlig regi är inte förenligt med hälso- och sjukvårdslagens andemening om prioritering av de med störst behov av sjukvård".


Läs hela rapporten från metodrådet här.

Fallbeskrivningar ur medicinskt och samhällsekonomiskt perspektiv

Fallbeskrivningarna är medicinskt faktagranskade av Med Dr och specialist i plastikkirurgi.


Kvinna 45+ Har inte råd att själv betala operation av lipödem, men stort behov då det krävs för att kunna komma tillbaka till arbetslivet och det sociala livet. Läs hela fallbeskrivningen här.


Kvinna 55 + Kvinna som betalat operationer för lipödem själv och nu kan fortsätta arbeta inom hemtjänsten istället för att bli långtidsjukskriven och i behov av hemtjänst.

Läs hela fallbeskrivningen här.

Utbildning Lipödem

Lymf Sverige bjuder in till den 12 oktober, en eftermiddag med lipödem; diagnosticering, bemötande och operationer. 

Läs hela inbjudan med program och anmälan här.

Klicka på bilden för tydligare text.

Undersökning

En undersökning om patienter med lipöde och deras anhöriga och deras upplevelse av sjukvården. Klicka här eller på bilden för att läsa undersökningen. Observera att i slutet efter presentationen finns en sammanställning av kommentarerna som också  är beskrivande för situationen.


Artikel i Doktorn om undersökningen.


Fokus Lipödem

Under 2019 var det extra fokus på att just personer med lipödem nekas kirurgi när det ges både vid Lymfödem och Dercum. En unik sammanställning av läget presenteras under fliken "Lipödem 2019".


Utvecklingspotential i sjukvården

Patientföreningen har påtalat problem för både Lipödem och Dercum i november 2018.  Fel i vården i föreningen påtalat och förslag till lösningar, allt ur patientperspektivet.

Copyright @ All Rights Reserved