Lipödem

Lipödem

Läs om lipödem i Läkartidningen  46/2017 och på Lymf Sveriges hemsida.


Under 2019 var det extra fokus på att just personer med lipödem nekas kirurgi när det ges både vid Lymfödem och Dercum. En unik sammanställning av läget presenteras under fliken "Lipödem 2019".

Copyright @ All Rights Reserved