Ödem

Ödem
Sidan är under utveckling. Läs gärna om sjukdomarna på Lymf Sveriges hemsida så länge.   


Ödemvård i Region Kalmar län - läs här om du söker vård i länet.


Lymfödem  Sidan är under utveckling.


Lipödem   Läs om bakgrund, orsak, symtom, behanlding, komplikationer och fallbeskrivningar, samt Region Östergötlands behovsanalys.


Lipödem 2019 är en sammanställning av den information som samlades in för att visa på situationen för personer med lipödem och Dercum. Främst för kvinnor med livsavgörande funktionsnedsättning, men också för att skapa nya riktlinjer för kommande generationer.


Dercum   Sidan är under utveckling.


Corona och lymfsystemet Aktuell information om rådande läge med tanke på Corona och lymfsystemets roll i immunförsvaret.

Copyright @ All Rights Reserved