Dercum

Dercum

Läs mer om Dercum Lymf Sveriges hemsida


Diagnoskod: diagnoskod ICD-10, E88.2A (Lipomatosis dolorosa)

Bakgrund

 • Morbus dercum, (ett gammalt namn: adiposis dolorosa) är omskriven sedan 1880-talet
 • Den amerikanska neurologen Francis Xavier Dercum beskrev sjukdomen 1888
 • Trots den långa historien finns det än idag läkare som säger att sjukdomen inte finns, vilket är besvärande för de som har sjukdomen.
 • Lymfsystemets anatomi: Lymfsystemet består av lymfkärl och lymfatiska organ (lymfkörtlar, mjälte, tonsiller, thymus) samt lymfatisk vävnad i slemhinnorna. Lymfkärlen leder lymfan till det venösa blodsystemet. Lymfatiska organ och lymfatisk vävnad bidrar till kroppens immunförsvar och bildande av lymfocyter.


Indelning av Dercums disease

 • Dercum nodulär: Lipomen kan vara stora som vindruvor eller plommon och lokaliserade osymmetriskt var som helst på kroppen
 • Dercum mixed: består av dercum nodulär och lipödem
 • Dercum diffus: klassas idag som lipödem


Det finns likheter mellan lymfödem, lipödem och dercum. Det är inte alltid patienten får rätt diagnos.

Dercum ingår i samma diagnosgrupp som lipödem, painful adipos disorders.


Orsak

 • Dercum är en autoimmun  och immunologisk sjukdom
 • Den är kronisk och smärtsam
 • Det är flest kvinnor som drabbas
 • Orsaken är okänd
 • Dercum kallas ibland för fettvävsreumatism

 

Symtom

 • Dercum debuterar ofta med snabb viktökning, ibland upp till 50% av startvikten
 • Inflammation i fettväven ger förhöjt infektionsvärde
 • Måttlig till svår kronisk smärta i fettväven
 • Ömmande- svår smärta i lipom, fettknutor
 • Smärtan kan orsakas av att lipomen trycker på närliggande nerver
 • Det kan uppkomma måttlig till svår kronisk skelettvärk
 • Oförklarliga blåmärken då tillväxt av blodkärl ibland förekommer
 • Tillväxt av bindväv kan ge smärtsam bindvävsinflammation
 • Kroniskt trötthetssyndrom är vanligt förekommande men också orkeslöshet
 • Kognitiva svårigheter, minnet och fokusering/koncentration
 • Huvudvärk, både migrän och spänningshuvudvärk
 • Underlivssmärtor
 • Symtomen kan både komma smygande och plötsligt
 • Ljud- och ljuskänslig
 • Fettknölar kan förekomma vid svår fetma utan att man har dercum men dessa fettknölar gör inte ont.


Behandling

Finns ingen bot men symtomlindring kan vara:

 • Kompressionskläder
 • Andningsövningar
 • Smärtlindrande medicin
 • Bassängträning i varmvatten
 • Qigong
 • Lymfmassage, lymfapress
 • Kirurgisk behandling
 • Antiinflammatorisk diet


Komplikationer/kan förvärra

 • Felaktig träning (hård träning)
 • Sömnlöshet
 • Stress
 • Trauma
 • Dålig kost
 • Narkos
 • Kan leda till funktionsnedsättning och arbetsoförmåga
 • Svårt att klara fysisk aktivitet och blir orörliga
 • Svårt att gå ner i vikt på de drabbade områdena
 • Gastric by pass hjälper inte mot Dercum
 • Svårt att hitta kläder
 • För små stolar eller sittplatser i offentliga rum
 • Fetmastigmatisering till följd av samhällets rådande normer
 • Psykisk ohälsa
 • Försämrad livskvalitet

 

 Läs om Dercum i Läkartidningen 15/1996 


Fakta hämtad från:

https://lymfterapi.com/om-sjukdomar/dercum/
http://dercum.se/

http://lymfologi.se/

https://www.fatdisorders.org/dercums

https://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Klinisk-oversikt/2017/11/Lipodem--en-ofta-forbisedd-men-behandlingsbar-sjukdom/
https://www.praktiskmedicin.se/sjukdomar/lipodem/


Copyright @ All Rights Reserved