I media & sociala medier

Vi syns i media och sociala medier

Lymf Kalmar län i media

 

Land 22 november 2018

Carolina lever med smärtsamt lipödem

Lipödem: Symtom och lindring

 

P4 Kalmar 14 september 2018

Morgon i P4 Kalmar

 

Barometern OT 13 september 2018

Unika föreläsare ska öka kunskapen om dold sjukdom

 

Barometern OT 24 juli 2018  (OBS! Betallänkar 1 kr)

De vill sprida kunskap om okänd kvinnosjukdom

Carolina visar upp sin sjukdom för att fler ska söka vård

 

Kontakt

Du når oss via i n f o @ l y m f k a l m a r l a n . s e

 

Lymf Kalmar Län finns på Facebook

Föreningens öppna Facebookgrupp för alla intresserade .

Föreningens grupp för personer med Lipödem i Kalmar län .

Lymf Kalmar Län har en grupp för intern medlemsinformation.

 

Copyright @ All Rights Reserved