Omvärlden

Omvärlden

Tyskland med flera länder opererar kvinnor med livsavgörande funktionsnedsättningar. Sverige har redan genomfört många operationer och de senaste 20 åren har minst 6000 fettsugningar gjorts inom sjukvården. Varför just personer med lipödem nekas denna behandling är för oss helt obegripligt. Alla skyller på att ingen annan gör. Jo men det var några som gjorde och flera kvinnor som kan vittna om att få livet tillbaka efter operation. Det finns, som vi kan se det, inget hållbart beslut som verkligen grundar sig på ett seriöst beslutsunderlag. Det finns bara det som är mycket starkare, men rakt mot styrdokumenten. Grupptrycket att ingen får göra olika för då måste alla göra. Dessutom "beslutat" på möte som inte har beslutanderätt eller ens ska diskuteras på dessa möten enligt kontakt med SKL. Enligt Socialstyrelsen är regionerna självstyrande och om en ger vård så ska alla kunna få vård av jämlikhetsskäl. Nu används det i omvänt syfte för att ingen ska behöva erbjuda vården.


Operationer efter individuell medicinsk bedömining kan i nuläget fås i flera länder i europa. Finland, Tyskland, Nederländerna, Storbrittanien och Italien är länder som ges vård genom operationer till kvinnor med lipödem och livsavgörande funktionsnedsättning.

Copyright @ All Rights Reserved