Docent Perbeck

Docent Perbeck om lipödem

Docent Perbeck har skrivit en artikel i Läkartidningen och föreläser om lipödem. Han ser möjligheter i

att sjukvården bekostar operationer för kvinnor som blivit funktionsnedsatta av sitt lipödem, särskilt

kvinnor i stadie 3 bör beviljas operationer enligt Perbeck. För att lösa situationen omedelbart föreslår

han att man anlitar de pivata kliniker med erfarna kirurger som redan i dag egenomför dessa

operationer och har kompetensen och erfarenheten för att det ska bli trygga operationer som inte

belastar en redan ansträngd sjukvård vad gäller tillgång till vårdplatser.


Enkel sammanfattning till beslutshavare

Här kan du hämta ett dokument som väl sammanfattar situationen med lipödem och lämna till

beslutsfattare eller kan du som beslutsfattare läsa direkt.


Artikel i läkartidningen 2017

Docent Perbeck har skrivit en informativ artikel om lipödem. Artikeln beskriver operationer

som en lämplig behandling. Länk till artikeln i Läkartidningen 2017.


Föreläsning om lipödem på Länssjukhuset i Kalmar 16 september 2018

Dr Perbeck föreläser om lipödem och dess konservativa och operativa
behandling inklusive hur man ställer diagnosen och differentialdiagnosen mot
fetma som är det kliniskt svåraste.Länk till föreläsningen på youtube   


Länk till Powerpointpresentationen som används i föreläsningen. Nedan några utvalda bilder från Powerpointen. Klicka på första bilden och bläddra framåt för läsbarhet.Leif Perbeck

Docent i kirurgi

Karolinska Institutet

Email:      leif.perbeck@sll.se

Copyright @ All Rights Reserved