Brev till regiondirektören

Brev till regiondirektören


                                                                                                          2019-08-23


Lymf Kalmar Län fortsätter arbetet med att få klarhet i turerna kring "stoppet"  av operationer för kvinnor med lipödem. Något beslut (nationellt) på att stoppa operationerna finns tydligen inte och diariet kan inte heller hitta något protokoll. På grund av "operationsstoppet" blir vården en klassfråga och kvinnor med allvarliga funktionsnedsättningar får själva bekosta operationerna, eller leva med sina funktionshinder med allvarliga följdsjukdomar som följd. Vår bedömning är att det saknas saklig grund för att stoppa operationerna. Detta kan vi som patientförening inte acceptera. Du hittar argument på vår hemsida (http://lymfkalmarlan.se/fokus-lipodem/index.html). 


Vi kräver upprättelse då vi blivit nekade operationer på bristfälliga grunder. Ni behöver visa att ni tar tag i problemet omgående och med kraft, då läget är akut för många av patienterna. I dag finns det bra metoder och kompetens inom den privata sjukvården för operationer som visar på mycket goda resultat. 


Läs gärna om Eva och hennes lyckade operationer. Kirurgkliniken nekade henne en medicinsk bedömning, inte en gång utan tre gånger. Eva är undersköterskan som betalade 330 000 kr för sina operationer och har sparat samhället 3 miljoner plus kostnader för hemtjänst. Nu kan hon istället verka som undersköterska inom äldrevården istället för att ha en livsavgörande funktionsnedsättning och långtidssjukskriven fram till pension om åtta år. 


Läs om Lena, som gjort Gastric Bypass. Lena har varit med om en bilolycka och behöver operera både knä och fot igen. Men beskedet från ortopeden är att hon ska hem och banta före knäoperationen. Trots att hon gjort Gastric Bypass och har lipödem. Lena är långtidssjukskriven och får inga lån. Det blir inga operationer för henne om inte sjukvården tar sitt ansvar. Samhället skulle tjäna 3 minst miljoner på att bevilja henne operationer.


Om inte den allmänna sjukvården kan utföra operationerna så får privata aktörer utföra operationerna på det allmännas bekostnad till saken är utredd. 

 

Vi orkar inte vänta på att en vårdplan dröjer för patienter med lipödem. Våra medlemmar kräver insatser NU och som förening måste vi nyttja alla kanaler för att skapa förståelse för situationen.


Tacksam för skyndsam återkoppling.


Vänliga hälsningar

Ulrika Fransson

Ordförande Lymf Kalmar Län

Vice Ordförande Lymf Sverige - Förbundet för Lymfödem, Lipödem, Dercum


Underlaget för vårt brev och ställningstagande hittar du här på hemsidan under Projekt Lipödem R60.0B med undersidor. Copyright @ All Rights Reserved