Start

Vi med Lymfödem, Lipödem och Dercum!


Docent Leif Perbeck föreläsning om Lipödem och dess konservativa och operativa behandling inklusive hur man ställer diagnosen och differentialdiagnosen mot fetma som är det kliniskt svåraste. 

Konklusion: Lipödem är en smärtsam sjukdom som måste behandlas inom svensk sjukvård, inklusive medicinsk fettsugning. 


Powerpoint-presentation från föreläsningen.


Docent Leif Perbecks artikel om lipödem i Läkartidningen 46/2017.

Lecture part 1 of 3,

Lecture part 2 of 3

Lecture part 3 of 3

PhD Joanna Dudeks lecture focus on psychological aspects of functioning with
lipoedema and their impact on quality of
life in women with lipoedema.


Powerpoint-presentation från föreläsningen.

Vi samlar oss och vill bli hörda. Vi önskar optimal vård för lymfödem, Lipödem och Dercum, samt att möta personal som kan våra sjukdomar när vi kommer till sjukvården.

 

Vi vill också utbyta erfarenheter och vara tillsammans i gemenskap. 

 

Mer information kommer här snart. Läs mer på länkarna på denna sida och infromation om medlemsksap och föreningen på nästa sida. Föreningens aktiviteter på 


Docent Birger Faghers och Specialistläkare Håkan Brorssons artikel om Dercum i Läkartidningen 15/1996.

 

 

Årsmöte 3 mars 2019 kl 13

 

Inbjudan till årsmötet och föreläsning med Inger Bark Lagergren, Emaboda Hälsolyft

 

Dagordning för mötet

 

Verksamhetsberättelse

 


Copyright @ All Rights Reserved