Start

Vi med Lymfödem, Lipödem och Dercum!

Fokus Lipödem R60.0B


Under "Fokus Lipödem R60.0B" har vi samlat vårt underlag för sjukvårdens ansvar att bevilja operationer vid livsavgörande funktionsnedsättningarorsakade av lipödem. 


Nedan ser du PhD Joanna Dudeks föreläsning om psykosociala aspekter av att leva med lipödem.

Lecture part 1 of 3,

Lecture part 2 of 3

Lecture part 3 of 3

PhD Joanna Dudeks lecture focus on psychological aspects of functioning with
lipoedema and their impact on quality of
life in women with lipoedema.


Powerpoint-presentation från föreläsningen.

Lymf Kalmar län är medlem i Lymf Sverige och Funktionsrätt Kalmar län. Lymf Sverige är medlem i Sällsynta diagnoser. Både Sällsynta diagnoser och Funktionsrätt Kalmar län är medlemmar i Funktionsrätt Sverige.

Vi samlar oss och vill bli hörda. Vi önskar optimal vård för lymfödem, lipödem och Dercum, samt att möta personal som kan våra sjukdomar när vi kommer till sjukvården.

 

Vi vill också utbyta erfarenheter och vara tillsammans i gemenskap. Föreningens aktiviteter på vår medlemssida.

 

Läs mer på länkarna på denna sida och information om medlemsksap och föreningen på nästa sida


Docent Birger Faghers och Specialistläkare Håkan Brorssons artikel om Dercum i Läkartidningen 15/1996.

 

Sidan är under utveckling. Men det finns flera sidor som är klara. Så surfa gärna runt här.


Vår medlemssida innehåller kalender och inbjudningar.


Läs mer hur du blir medlem eller stödmedlem.


Läs mer om patientföreningen i media och socaila medier.


Fokus lipödem R60.0B


 


Copyright @ All Rights Reserved